Usnesení ze dne 30. 11. 2011

Monday, 02 April 2012 | Written by  | Return to Usnesení školské rady

Zápis z ustavující schůze Školské rady Gymnázia dr. A. Hrdličky

v Humpolci a závěrečné usnesení z jednání č. 17

Datum jednání: 30. 11. 2011

Přítomni:

 • Jaroslav Vaňkát
 • Stanislava Hralová
 • Jiří Maděra
 • Daniela Havlíčková
 • Jarmila Kasalová
 • Jiří Dalík

Omluveni:

 • 0

Na jednání pozváni:

 • Mgr. Hana Havelková (ředitelka školy)

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Seznámení s volebními výsledky do školské rady
 3. Vystoupení ředitelky školy H. Havelkové
 4. Volba předsedy a místopředsedy školské rady
 5. Projednání Jednacího řádu
 6. Sestavení a schválení Plánu práce na funkční období 2011-2014
 7. Různé
 8. Projednání a schválení závěrečného usnesení

Závěrečné usnesení z jednání Školské rady ze dne 30. 11. 2011

 1. Školská rada byla seznámena s výsledky voleb do Školské rady ze dne 10. listopadu 2011.
 2. Rada vyslechla zprávu ředitelky školy o výhledovém rozvoji školy v následujících třech letech.
 3. Rada provedla volbu svého předsedy a místopředsedy. Předsedkyní rady byla zvolena p. Stanislava Hralová, místopředsedou p. Jiří Dalík.
 4. Rada sestavila a schválila Plán práce na funkční období 2011-2014.
 5. Rada projednala jednací řád Školské rady Gymnázia Humpolec.
 6. Rada školy schválila závěrečné usnesení.
V Humpolci 30. 11. 2011
PhDr. Stanislava Hralová,Ph.D v.r.
Jiří Dalík v.r.
předseda školské rady
zapisovatel
Last modified on Tuesday, 03 April 2012 10:10