Usnesení ze dne 26. 6. 2013

Monday, 13 January 2014 |   | Return to Usnesení školské rady

 Zápis z jednání školské rady

Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci

Pořadové číslo jednání : 20.

Datum jednání: 26. června 2013

Přítomni:

 • S. Hralová
 • J. Dalík
 • J. Kasalová
 • D. Havlíčková
 • J. Vaňkát
 • J. Maděra

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení z předcházejícího jednání
 3. Diskuse nad výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014
 4. Projednání aktuálních změn ve ŠVP
 5. Projednání a schválení závěrečného usnesení

Usnesení z 20. jednání školské rady ze dne 26. června 2013

 1. Rada se vyjádřila ke splnění usnesení z předcházejícího jednání.
 2. Rada vzala na vědomí výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2012/2013.
 3. Rada školy odsouhlasila promítnutí změny v ŠVP – konkrétně úpravy v počtu hodin u matematiky, českého a anglického jazyka a úpravu počtu hodin u volitelných seminářů z maturitních předmětů.
 4. Rada školy schválila závěrečné usnesení.

Schváleno v Humpolci dne 26. června 2013

 
   

PhDr. Stanislava Hralová,Ph.D v.r.

Jiří Dalík v.r.

(předsedkyně školské rady)

(zápis provedl)

Last modified on Monday, 13 January 2014 11:00