Usnesení ze dne 21. 4. 2010

Wednesday, 21 April 2010 |   | Return to Usnesení školské rady

Zápis z jednání školské rady

Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci

Pořadové číslo jednání : 13.

Datum jednání: 21. dubna 2010

Přítomni:

  • S. Hralová
  • J. Dalík
  • J. Kasalová
  • J. Vaňkát
  • V. Mračková
  • D. Havlíčková

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Projednání rezignace p. Mgr. Vlastimila Fialy na místo ředitele školy a náležitostí z ní vyplývajících

Usnesení z 13. jednání školské rady ze dne 21. dubna 2010

  1. Rada vzala na vědomí rezignaci p. Mgr. Vlastimila Fialy na místo ředitele Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci
  2. Rada školy pověřila Mgr. Jiřího Dalíka, aby zastupoval radu při výběrovém řízení na místo ředitele Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci.
Schváleno v Humpolci dne 21. dubna 2010
PhDr. Stanislava Hralová,Ph.D v.r.
Jiří Dalík v.r.
(předsedkyně školské rady)
(zápis provedl)
Last modified on Tuesday, 03 April 2012 10:11