Usnesení ze dne 26. 1. 2011

Wednesday, 26 January 2011 |   | Return to Usnesení školské rady

Zápis z jednání školské rady

Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci

Pořadové číslo jednání : 15.

Datum jednání: 26. ledna 2011

Přítomni:

 • J. Vaňkát
 • J. Dalík
 • J. Kasalová
 • V. Mračková

Omluveni:

 • S. Hralová
 • D. Havlíčková

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Projednání návrhu Kraje Vysočina na zrušení činnosti víceletých gymnázií v Kraji Vysočina a na případné slučování středních škol na úrovni měst
 3. Diskuse
 4. Projednání a schválení závěrečného usnesení

Usnesení z 15. jednání školské rady ze dne 26. ledna 2011

 1. Rada vzala na vědomí opatření navrhovaná Krajem Vysočina na zrušení víceletých gymnázií a další slučování středních škol.
 2. Rada vyjádřila zásadní nesouhlas s chystanými změnami v oblasti středního školství v Humpolci a v celém kraji.
 3. Rada školy odsouhlasila zveřejnění petice na zachování osmiletého gymnázia v Humpolci a proti případnému sloučení místního gymnázia s jinou střední školou.
 4. Rada doporučila vedení školy požádat o stanovisko příslušné městské orgány – např. městské zastupitelstvo, školskou komisi atd.
 5. Rada školy projednala a schválila závěrečné usnesení.
Schváleno v Humpolci dne 26.ledna 2011
PhDr. Stanislava Hralová,Ph.D v.r.
Jiří Dalík v.r.
(předsedkyně školské rady)
(zápis provedl)
Last modified on Tuesday, 03 April 2012 10:09