Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. (9)

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.