Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem Gymnázia dr. A. Hrdličky Humpolec je Kraj Vysočina, zřizovací listina byla škole schválena usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 058/06/01/ZK dne 20. listopadu 2001. Hlavním účelem založení příspěvkové organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů Kraje Vysočina podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3. Organizační struktura

Organizační schéma Gymnázia dr. A. Hrdličky Humpolec
Vedení školy
Pracovníci školy

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:

Gymnázium dr. A. Hrdličky
Komenského 147
Humpolec
396 01

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Gymnázium dr. A. Hrdličky
Komenského 147
Humpolec
396 01

Úřední hodiny:

Pondělí 7.00 – 14.00
Úterý 7.00 – 14.00
Středa 7.00 – 14.00
Čtvrtek 7.00 – 14.00
Pátek 7.00 – 14.00
v době prázdnin: pondělí a středa: 8.00 – 12.00 hod., dle dohody (tel. 565 502210)

Telefonní čísla:

565 502210 - kancelář (spojovatelka)
731625221 - kancelář (mobil)
565 502213 - ředitel školy
565 502212 - zástupce ředitele
565 502218 - výchovný poradce

 

Čísla faxu:

565 502212

Adresa internetové stránky:

http://www.gymhu.cz 

Adresa e-podatelny:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
datová schránka ID: dpatrxg

Další elektronické adresy:

Seznam zaměstnanců školy

5. Případné platby lze poukázat

Č. ú. 19-3903790297/0100, KB Humpolec

6. IČ:

62540041

7. DIČ:

Nejsme plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů:
Rozpočet
Střednědobý výhled

9. Žádost o informace

Směrnice pro poskytování informací

10. Příjem žádostí a dalších podání

Pracovníci určení k podávání informací

11. Opravné prostředky

Směrnice k vyřizování stížností

12. Formuláře

Formulář žádosti o poskytnutí informace

13. Popisy postupů – návody při řešení životních situací

Postup při vyřizování stížností

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Vydané právní předpisy
Školní řád 

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím