Plán práce Školské rady Gymnázia dr. A. Hrdličky na funkční období 2008-2011

pondělí, 05 listopad 2012 |   | Zpět na Školská rada

Plán práce Školské rady Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci na funkční období

2008-2011.


Plán práce vychází z textu Zákona 561/200Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školská rada se bude scházet dvakrát ročně – v podzimním a jarním termínu.

Rada se bude zejména věnovat:
        
1. schválení výroční zprávy školy
         2. za účasti vedení školy projednání záměru rozvoje školy na další školní rok
         3. projednání rozpočtu školy
         4. dílčím otázkám souvisejícím s celkovým chodem školy
         5.  projednání a schválení Školního vzdělávacího programu Gymnázia
             dr. A. Hrdličky v Humpolci
         6.  projednání případných zpráv České školní inspekce

O výsledcích své činnosti bude rada informovat pracovníky školy, zřizovatele, zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů formou pravidelně zveřejňovaných zápisů na internetových stránkách školy.    

Naposledy změněno úterý, 06 listopad 2012 13:59