Plán práce Školské rady Gymnázia dr. A. Hrdličky do roku 2008

neděle, 04 listopad 2012 |   | Zpět na Školská rada

 

 

Plán práce vychází z textu Zákona 561/200 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školská rada se bude scházet dvakrát ročně – v podzimním a jarním termínu.

V podzimním termínu (listopad-prosinec) se rada bude věnovat:

  • schválení výroční zprávy školy
  • projednání záměru rozvoje školy na další školní rok (společně s vedením školy)

V jarním termínu (duben-květen) se rada bude věnovat:

  1. projednání rozpočtu školy
  2. informování zákonných zástupců, žáků školy, pracovníků školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti uplynulé období

Podle aktuálních potřeb rada zařadí do programu jednání:

  1. genezi a postupné zavádění školního vzdělávacího programu
  2. projednání inspekčních zpráv České školní inspekce
  3. další dílčí otázky související s celkovým chodem školy
Naposledy změněno úterý, 06 listopad 2012 14:04