Plán práce Školské rady Gymnázia dr. A. Hrdličky na funkční období 2011-2014

pondělí, 05 listopad 2012 | Napsal(a)  | Zpět na Školská rada

Plán práce vychází z textu Zákona 561/200 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školská rada se bude scházet dvakrát ročně – v podzimním a jarním termínu.

Rada se bude zejména věnovat:

  1. schválení výroční zprávy školy
  2. za účasti vedení školy projednání záměru rozvoje školy na další školní rok
  3. projednání rozpočtu školy
  4. dílčím otázkám souvisejícím s celkovým chodem školy
  5. projednání a schválení Školního vzdělávacího programu Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci
  6. projednání případných zpráv České školní inspekce

O výsledcích své činnosti bude rada informovat pracovníky školy, zřizovatele, zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů formou pravidelně zveřejňovaných zápisů na internetových stránkách školy.

PhDr. Stanislava Hralová,Ph.D
(předsedkyně ŠR)
Jiří Dalík
(místopředseda ŠR)
Naposledy změněno úterý, 06 listopad 2012 14:00