Přírodovědné projekty (16)

2015 03 31 Amavet  2015 03 31 Amavet 02

Ve středu 25. 3. 2015 se dva týmy studentek gymnázia zúčastnily krajského kola přehlídky studentských prací AMAVET v Brně v krásných prostorách Dominikánského kláštera. Tým studentek 5. O (Eliška Janeková, Jiřina Šušlíková, Žaneta Fikarová) se svým projektem Znovunalezené prameny v houští, který trvá už tři roky, zaujal porotu svým ekologickým zaměřením. Studentky obdržely celou řadu podnětných rad, které zapracují pro přehlídku v další sezóně. Studentky ze 7. O (Viktória Čudková, Kateřina Brůnová) prezentovaly práci Ticho je pomíjivé - měření hluku ve třídách. V měření se sondou systému PASCO budou rovněž pokračovat i během následujícího roku a svou práci doladí podle rad Brněnských porotců. Diplomy za účast v krajském kole by rozhodně neměly vyznít nikterak negativně, za Vysočinu s námi soutěžilo už jen Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou. Z celkových šestnácti prací nakonec do národního kola postupovalo pouze pět.

Navrhniprojekt 2014

středa, 03 prosinec 2014 | Napsal(a) | Rubrika Přírodovědné projekty

Před přísnou porotou Příprava na obhajobu Vyhlášení výsledků - jsme druzí Vystoupení pozdějších vítězů

Studentky Kateřina Brůnová a Viktória Čudková za septimy se zapojily do soutěže „Navrhniprojekt“, který vyhlásilo a řídilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Námětem práce byla zamýšlená Naučná stezka Židovská čtvrť a zóna klidu Zichpil v Humpolci. Tato velmi zdařilá práce byla zařazena mezi postupující z Kraje Vysočina a v úterý 2. prosince 2014 v oblastním kole v Brně si Kateřina a Viktória vedly výborně a obsadily druhé místo.

Gratulujeme!

Podívejte se na prezentace ze seminářů projektu Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě.

2014 10 uran

17.10. jsme v rámci soutěže Bohatství Země navštívili uranové doly v Dolní Rožínce.V prvních chvílích nás pronásledovala smůla, ale i štěstí když jsme kvůli opravám v Havlíčkově Brodě uvízli v koloně a ujel by nám vlak, kdyby ovšem neměl 55 minut zpoždění, kvůli mimořádné události na trati. Po dlouhém čekání jsme se úspěšně dostali do Žďáru nad Sázavou, kde nám ujel spoj do Rožné, jež navazoval na vlak předchozí. Nezbývalo nám nic jiného, než hodinu obdivovat krásy žďárského nádraží, než nám přijel další vlak. Do Rožné jsme nakonec slavně dorazili s dvouhodinovým zpožděním a přemýšleli jsme, co bude dál. Po domluvě s p. prof. Filipem pro nás poslali autobus, který nás dovezl do úpravny uranu. Zde jsme dostali opravdu pořádnou svačinu a počkali jsme na zbytek skupiny, která mezitím poslouchala dvouhodinovou přednášku. Dále jsme se vydali na prohlídku areálu a vyslechli si zajímavý výklad o těžbě a zpracování uranu, občasně narušené jedním nadšeným sběratelem vzorků. A následně jsme se přesunuli do čističky důlních vod, kde jsme se dostali i do podzemní části a vyposlechli si další výklad a nechyběl ani "vzorkař". Nakonec naší skupinu odvezl autobus do Tišnova, odkud nám 8 minut od výstupu měl jet vlak. Po dlouhém běhu a krátkém bloudění jsme objevili nádraží, z posledních sil jsme doběhli na nástupiště, kde nám výpravčí oznámil, že náš vlak má 10 minut zpoždění. Následující spoje už jsme stihli bez problémů a výlet se opravdu vydařil.

Šárka Bartáková 3.A

Fotogalerie | Fotoalbum na facebooku

 

science-microscopePráce našeho přírodovědného kroužku se týkala geologie a přírodních dějů z okolí Humpolce. Průběžně sbírané přírodniny, práce s mapou, vyhledávání na internetu, studium odborné literatury, fotografická dokumentace. Výsledkem jsou Miniprojekty - ke stažení (PDF): miniprojekty 1miniprojekt Horniny a nerosty na Humpoleckuminiprojekt Přírodní rizika na Humpolecku.

Nutno podotknout, že práce nás velmi bavila a máme spoustu pěkných zážitků

Ornitologie

sobota, 12 duben 2014 | Napsal(a) | Rubrika Přírodovědné projekty

birdiconV pátek 11. 04. 2014 dopoledne se uskutečnila další akce organizovaná Centrem pro vědeckotechnické činnosti na našem gymnáziu.

Dr. Jan Řezníček předvedl výbornou přednášku z ornitologie, zaměřenou především na ptačí migrace a činnosti ornitologů např. zjišťování výskytu, kroužkování či připevňování vysílaček ptákům a mapováním tras ptačích. Zajímavé byly též odpovědi na otázky posluchačů.

V kontextu s přednáškou dr. Řezníček pozval zájemce na Vítání ptačího zpěvu

v Krasoňově v sobotu 23. května v 05.00 hodin ráno.

Na přiložených fotografiích se vracíme ke krásné atmosféře, která panovala po celou dobu přednášky s besedou.

2014 04 Ornitologie 01 2014 04 Ornitologie 02

EXPO SCIENCE AMAVET

úterý, 08 duben 2014 | Napsal(a) | Rubrika Přírodovědné projekty

Na následujících fotografiích se vracíme k úspěšnému vystoupení našeho tříčlenného týmu v oblastním kole soutěže EXPO SCIENCE AMAVET v Pardubicích 20. a 21. 03. 2014.
- zastoupené kraje: Pardubický, Královéhradecký, Středočeský a Vysočina.
- naše reprezentantky: Fikarová Žaneta, Janeková Eliška, Šušlíková Jiřina.
Děkujeme za vzornou prezentaci školy při soutěži!

 01 Amavet 2014  02 Amavet 2014  03 Amavet 2014  04 Amavet 2014  

05 Amavet 2014  06 Amavet 2014  07 Amavet 2014

science-microscopeProjekt Objevy čekají na TEBE, postoupil do další fáze. Hlavní práce se přesouvá k vytváření výstupů. O tom, jak se práce daří se můžete přesvědčit na přiložených miniprojektech Horniny a nerosty na Humpolecku a Přírodní rizika na Humpolecku. Dalšími okruhy práce bude Geologický vývoj a stavba území ČR. Přidejte se k nám!

100 vedcu logo

Ve čtvrtek 12. prosince 2013 jsme se společně s mými třemi spolužáky a panem profesorem Petrem Filipem vydali na 11. Intenzivní školu vědců do Jihlavy. Po krátké cestě autobusem jsme se vydali hledat Hotel Gustava Mahlera, ve kterém probíhal náš program. Netrvalo dlouho a již jsme se zapisovali na prezenční listinu. Po registraci jsme vyslechli první přednášku s názvem: Co nás činí lidmi: struktura a evoluce lidského genomu od pana prof. RNDr. Václava Pačese, DrSc. Po přednášce jsme se šli ubytovat do hotelu Garni. Poté jsme poobědvali v hotelu Gustava Mahlera a šli jsme si poslechnout další přednášku. Po skončení přednášky nás čekala práce v sekcích, kde jsme se učili základy správného brainstormingu a prezentování. Na konci dne jsme pak absolvovali prohlídku kostela Povýšení svatého Kříže, který se nachází na jihlavském náměstí. 

V měsíci listopadu se naplno rozběhl nový projekt zaměřený na mineralogii, petrologii a geologii. Kromě vyplnění pracovních listů k dílčím miniprojektům nás čeká série vycházek do přírody. A hned ta první byla velmi úspěšná. Na následujících fotografiích si můžete prohlédnout nové přírůstky do školních přírodopisných sbírek.

detail safiru  Kordieriticka rula  muskovit andaluzit safir  muskovit andaluzit safir 2

skoryl s muskovitem  skoryl s muskovitem 2  zvrasneny biotit  zvrasneny biotit 2

«ZačátekPředchozí12NásledujícíKonec»
Strana 1 z 2