Škola pro každý věk (15)

Dvacítka kvartánů se minulé úterý odpoledne věnovala dobrovolné pomoci humpoleckým seniorům. Studenti organizovali soutěže na 5. sportovních hrách seniorů a popravdě nebylo to jednoduché, neboť senioři šli do všech soutěží s vervou a plným nasazením. Kvartě tedy náleží pochvala a poděkování, seniorům pak adresujeme přání trvalého zdraví a těšíme se na další spolupráci!

Minulý týden proběhla na Gymnáziu dr. A. Hrdličky další z řady přednášek pro seniory, tentokrát na téma ochrany přírody. Hlavním cílem bylo poukázat na nejzávažnější faktory přispívající k zhoršování jejího stavu a navrhnout přístupy ke snížení nežádoucích dopadů života moderního člověka, a to zejména na úrovni jednotlivců, abychom nepropadali iluzi, že jeden člověk nemůže nic změnit.  

Karel IV Jan Ocko z VlasimiV úterý 22. listopadu se v prostorách humpoleckého gymnázia konal již druhý seminář v rámci letošního ročníku Školy pro každý věk. Celkem 23 seniorů si přišlo vyslechnout přednášku, která byla věnována osobě významného českého panovníka Karla IV. a zároveň byla zamýšlena jako skromný příspěvek ze strany naší školy k 700. výročí Karlova narození, které jsme si v průběhu letošního roku připomínali.

2016 10 Skola pro kazdy vek AJ 012016 10 Skola pro kazdy vek AJ 022016 10 Skola pro kazdy vek AJ 032016 10 Skola pro kazdy vek AJ 04

V úterý 25. října dorazily v odpoledních hodinách na naši školu dvě desítky seniorů, aby si v rámci Školy pro každý věk vyslechly přednášku vyučujících anglického jazyka Mgr. Taičmanové a Bc. Marešové nazvanou Královna Alžběta II.

Během přednášky měli posluchači možnost ochutnat něco málo z britské kuchyně – silný černý čaj podávaný s mlékem a cukrem, sušenky a také bramborové lupínky s typickou příchutí soli a octa, které si rychle získaly mezi návštěvníky řadu příznivců i odpůrců. Naši posluchači si již tradičně odnesli i malou pozornost – záložku do knihy v barvách britské vlajky, která jim bude při četbě připomínat příjemně strávené odpoledne u nás na gymnáziu.

Děkujeme studentkám z 2.A – Katce Hertlové, Kláře Křišťálové a Klárce Šimáčkové – za profesionální obsluhu hostů během přednášky :-)

Příští přednáška Školy pro každý věk se koná 22. listopadu a její téma je neméně lákavé – K výročí úmrtí Karla IV. Tohoto panovníka přiblíží posluchačům Mgr. Jiří Dalík. Srdečně zveme všechny zájemce!

26. ledna 2016 proběhlo další z pravidelných setkávání Školy pro každý věk na půdě našeho gymnázia. Tentokrát jsme se společně podívali na starší podobu města Humpolce a na jeho dnes již zmizelé části (Trnkova ulice, Růžová ulice, zástavba soukenických domků...). Tyto části a zbourané domky jsme si připomněli na starých fotografiích ze sbírek našeho muzea. Návštěvníci mohli nahlédnout do některých pramenů humpolecké historie týkajících se umístění domů na přelomu 19. a 20. století, nebo zhlédnout modelové umístění čp. do mapky Humpolce poloviny 19. století. 

Děkujeme všem za příjemné posezení a některé vzpomínky na „starý Humpolec“.
Pokud by se s námi někdo další chtěl podělit o své vzpomínky (případně nám zapůjčil fotografie Humpolce), rádi vše využijeme ve školních projektech, kde se zabýváme regionální historií.

Humpolec 1838 Humpolec stary
Humpolec k roku 1838 (vlevo) a zástavba domků naproti gymnáziu v ulici Komenského (vpravo)

2015 11 Malta 01 2015 11 Malta 02

V úterý 24. listopadu dorazily v odpoledních hodinách na naši školu dvě desítky seniorů, aby si v rámci Školy pro každý věk vyslechly přednášku nazvanou Maltou křížem krážem. O své zážitky z dvoutýdenního studijního pobytu se s nimi podělily vyučující anglického jazyka Mgr. Taičmanová a Bc. Marešová, které vyrazily na jazykový kurz v rámci Výzvy 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.

Během přednášky mohli posluchači ochutnat pravé maltské olivy a na závěr měli možnost si vyzkoušet techniku, se kterou běžně pracují naši studenti. Díky iPadům a připraveným QR kódům mohli např. zhlédnout krátké video se záběry úžasné maltské přírody nebo si poslechnout, jak zní maltský jazyk. Jednalo se o poslední přednášku pořádanou v tomto kalendářním roce, a tak si naši posluchači odnesli i malou pozornost – záložku do knihy s pestrobarevnou lodí luzzu a typickým symbolem Osirova oka, které má za úkol ochraňovat rybáře vydávající se na moře.

Příští přednáška Školy pro každý věk se koná 26. ledna a její téma je neméně lákavé. Humpolec ve starých fotografiích přiblíží posluchačům kolega Škrabánek. Srdečně zveme všechny zájemce!

logo výzva 56

2015 03 24 Indie prednaska skola pro kazdy vek 1  2015 03 24 Indie prednaska skola pro kazdy vek 2  2015 03 24 Indie prednaska skola pro kazdy vek 3

V úterý 24. 3. se uskutečnilo další setkání cyklu Škola pro každý věk, tentokrát na zeměpisné téma Indie. Dvacet účastníků semináře si nejprve krátce připomenulo několik základních informací o této druhé nejlidnatější zemi světa, odvážnější pokračovali ochutnávkou pikantních indických banánových chipsů, které bylo třeba zapít, jak jinak než indickým černým čajem. Následovala prezentace fotografií, které pořídili reprezentanti gymnázia na jejich srpnové výpravě do indického Dillí, kde se studenti Filip Švácha a Martina Váňová za doprovodu Jiřího Svobody zúčastnili GLOBE expedice. Největší úspěch však zaznamenaly obrázky indických památek, jejichž prohlídkou trojice svou výpravu do Indie zakončila.

Dne 24. 2. 2015 se konala další přednáška z cyklu "Škola pro každý věk". Tentokrát jsme se zaměřili na cizí jazyky. Ukázali jsme si, kolik germanizmů máme v našem mateřském jazce, jaké možnosti v oblasti výuky němčiny nabízí internet, zopakovali jsme si azbuku, zazpívali několik ruských písní a na závěr si připomněli některá "živá latinská slova". Děkujeme všem účastníkům přednášky za vytvoření báječné atmosféry a těšíme se na další setkání.

Mgr. Jitka Martinů
Mgr. Jitka Kociánová

Škola pro každý věk

pondělí, 01 prosinec 2014 | Napsal(a) | Rubrika Škola pro každý věk

books2V úterý 25. 11. 2014 se na našem gymnáziu sešla skupina věrných studentů, kteří již osmým rokem navštěvují přednášky o historii české literatury. Tentokrát jsme vzpomínali na generaci meziválečných básníků, připomněli jsme si umělecké směry vitalismus, proletářské umění, poetismus a surrealismus.

Kdo by si nepamatoval alespoň některou z básní Jiřího Wolkera, Vítězslava Nezvala či Jaroslava Seiferta? K celkovému uměleckému dojmu přispělo i „dobrovolné“ vystoupení dvou studentů z řad návštěvníků přednášky, kteří se zhostili recitace ukázky z Nezvalovy Manon Lescaut na výbornou.

Děkuji všem, kteří přišli, za vytvoření příjemné atmosféry a těším se na příští setkání v novém roce.

«ZačátekPředchozí12NásledujícíKonec»
Strana 1 z 2