RNDr. Ing. Václav Pasáček

RNDr. Ing. Václav Pasáček

neděle, 17 leden 2016 18:25

Schůzky regionálního centra fyziků

Říjnové, listopadové a prosincové schůzky regionálního centra fyziků projektu Elixír do škol nadace Depositum Bonum se věnovaly akustice, měřícím sondám k PC Vernier a optice. Podívejte se na několik fotografií.

Více o projektu se dozvíte na webu střediska dr. A. Hrdličky.

2015 12 schurzky fyzika 01 2015 12 schurzky fyzika 02 2015 12 schurzky fyzika 03 2015 12 schurzky fyzika 04 2015 12 schurzky fyzika 05

pondělí, 28 září 2015 17:27

Schůzka regionálního centra fyziků

2015 09 schůzka fyzikaDne 9. 9. 2015 se na našem gymnáziu uskutečnila další z řady schůzek regionálního centra fyziků projektu Elixír do škol. Tentokrát byla schůzka věnována těžišti těles. Učitelé si prakticky vyzkoušeli vytvořit modely různých těles a ověřili na nich polohu těžiště. Více o projektu najdete na webu Střediska dr. A. Hrdličky.

Science kidsDne 27. 4. 2015 se uskutečnila 8. schůzka Regionálního centra projektu Elixír do škol formou exkurze do Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v Praze, kde se účastníci seznámili s tokamakem COMPASS, což je reaktor, kde se zkoumá průběh jaderné fúze. Ve druhé části exkurze si učitelé fyziky prohlédli jaderný reaktor VR1 – Vrabec na MFF UK v Praze Tróji. Reaktor je otevřený a tak bylo možné nahlédnout za chodu dovnitř. Samozřejmě bez jakéhokoli rizika. Exkurze se všem zúčastněným velmi líbila, protože se prakticky seznámili s moderními metodami výzkumu částic, které mohou předávat svým žákům.

Dne 13. 5. 2015 se na naší škole uskutečnila 9. schůzka Regionálního centra projektu Elixír do škol. Téma schůzky učitelů fyziky základních a středních škol regionu Vysočina byly hřebíčkové obvody s diodami – pájení. Učitelé si prakticky vyzkoušeli pájení při vytváření modelů jednotlivých elektrických obvodů s diodami (usměrňovač jednocestný a dvoucestný, indikátor napětí a proudu), které pak mohou využít se žáky při názorné výuce.

Podívejte se do fotogalerie nebo do facebookového fotoalba.

Více informací o projektu najdete na webu Střediska dr. A. Hrdličky.

Science kids11. 2. 2015 se na našem gymnáziu uskutečnilo šesté setkání učitelů fyziky, věnované mechanice kapalin a plynů. Účasntíci například provedli Torricelliho pokus demonstrující atmosférický tlak.

O měsíc později proběhlo sedmé setkání, věnované magnetům a elektromagnetické indukci. Účastníci si opět vyzkoušeli několik zajímavých experimentů. Podívejte se do fotogalerie nebo do facebookového fotoalba.

Více informací o projektu najdete na webu Střediska dr. A. Hrdličky.

2014 03 Elixir do skol

pondělí, 06 říjen 2014 08:52

Regionální centrum pro učitele fyziky

Science kids10. září se uskutečnila schůzka Regionálního centra kraje Vysočina na Gymnáziu dr. A. Hrdličky v Humpolci. Schůzku vedl Mgr. Jaroslav Salák, který v úvodu vysvětlil význam regionálních center pro učitele fyziky, jak budou centra pracovat a seznámil učitele s rámcovým programem centra pro školní rok 2014/15. Pak následovala zajímavější část věnovaná fyzice. Byly předvedeny některé moduly Vernier, které si budou moci učitelé v průběhu roku pro své experimenty půjčovat, některé přímo při experimentech. Učitele zaujal i model parního stroje Merkur, který byl samozřejmě předveden v chodu. Následovaly další jednoduché experimenty, převážně z mechaniky, ale i elektřiny a magnetismu. Poslední část byla věnována pojmu energie.

stredisko hrdlicka 01 001

atomV okresním kole kategorie F zvítězil Matěj Doležálek. V kategorii E se umístil na 3. místě Jan Šenk a postoupil do krajského kola, kde jako úspěšný řešitel obsadil 11.-13. místo. V kategorii D starších žáků v krajském kole obsadil Aleš Krčil skvělé 4. místo (24. v celé ČR). Je zajímavé, že v některých krajích (Liberecký, Jihomoravský, Jihočeský) by mu jeho bodový výsledek zajistil místo první. Radek Mojžíš obsadil v kategorii B 11. místo.