Humpolecká stopa na GLOBE Games 2017

úterý, 16 květen 2017 | Napsal(a)  | Rubrika Projekty | Zobrazeno: 5423×

2017 globa page

Fotogalerie Facebookové fotoalbum

I letos se vybraní studenti gymnázia pobavili a poučili na GLOBE Games. Tato akce, která se letos konala v Moravských Budějovicích od 11. do 14. května, bývá každoročně největším setkáním studentů věnujících se programu GLOBE (program zaměřený na zkoumání a ovlivňování životního prostředí). Letošní výprava byla tvořena třemi studentkami septimy, dvěma studenty kvarty a učitelem Jiřím Svobodou. Na akci studenti prezentovali své vlastní výzkumné projekty, poznali své kolegy z jiných škol při terénní hře a zúčastnili se i mnoha doprovodných programů (Alternátor v Třebíči, návštěva Národního parku Podyjí...). 

Při závěrečném slavnostním festivalu bylo oznámeno i místo konání příštích Globe games - ty se uskuteční právě na našem gymnáziu v Humpolci!

RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D.

Přečtěte si také článek od Tomáše Škaryda z kvarty:

GLOBE Games 2017 v Moravských Budějovicích

Ty příští uvítá v rámci oslav 80. výročí založení našeho gymnázia město Humpolec

Ve čtvrtek 11. května se skupina odhodlaných studentů, jmenovitě Eliška Janeková, Eva Randová, Vendula Sedláková, Zdeněk Du Khanh a Tomáš Škaryd, pod velením pana profesora RNDr. Jiřího Svobody, Ph.D., vypravila autobusem do Moravských Budějovic, kde se konaly jubilejní 20. GLOBE Games. Tento rok byly GLOBE Games pořádány základní školou T.G. Masaryka.

(číst dále...)

Po příjezdu následovala registrace obou humpoleckých týmů a poté přechod do skautské klubovny, která se stala na dobu GLOBE Games domovem pro celou skupinu výše jmenovaných studentů. Autobus přijel s hodinovým zpožděním, vzhledem k tomuto se nikdo z nás nemohl zúčastnit čtvrtečního doprovodného programu. A proto začala příprava nástěnky s informacemi o projektech – 1. Tajemství ve vlnách a 2. Chráněné oblasti na Humpolecku. Tentýž večer se konalo v kulturním domě Beseda slavnostní zahájení, jehož součástí bylo i divadelní vystoupení a představení jednotlivých týmů a jejich projektů.

Druhý den začal (samozřejmě až po snídani) prezentací vlastních projektů, hned poté přišlo na řadu hodnocení samotné prezentace. Následovalo slavnostní koulení obrovské nafukovací zeměkoule od ZŠ TGM na náměstí, kde byl připraven festival GLOBE a slavnostní ceremoniál, na němž bylo vyhlášeno místo pořádání 21. GLOBE Games. Tím místem je krásné město na 91. km na dálnici D1. A není jím žádné jiné město než Humpolec. Po večeři byly vybrány týmy na sobotní terénní hru. Od 20:00 byly připraveny doprovodné programy jako KinBall, prohlídka zámku a mnoho dalšího.

V sobotu ráno jsme odjeli na terénní hru, kde bylo připraveno pět stanovišť se zajímavými aktivitami a úkoly, jako třeba hledání raků nebo různých bezobratlých v nedalekém potoce. Vše bylo zakončeno opékáním buřtů a procházkou zpět do Moravských Budějovic.

V neděli byl pro ty nejstatečnější, kteří neodjeli domů už v sobotu, připraven výlet buď do nedalekého Národního parku Podyjí, nebo do Ekotechnického centra Alternátor v Třebíči.

Z naší výpravy se dívčí část vydala do Národního parku, zatímco chlapci s panem profesorem se vypravili do Třebíče, kde byla připravena projekce vesmírných těles na trojrozměrném kulatém plátně.

Poté už následovala jen cesta domů. Jsme hrdi na to, že příští GLOBE Games se budou pořádat právě v Humpolci. Stanou se vyvrcholením oslav 80. výročí založení našeho gymnázia, a proto se už nyní na tuto velkolepou akci všichni těšíme.

Tomáš Škaryd, 4.O

Naposledy změněno pondělí, 22 květen 2017 17:54